CE sertifikası bulunan tıbbi cihazların başvuru dosyalarının hazırlanması ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kaydının yapılması