Makine Çevirisi
Günümüzde şirketler daha yüksek hacimdeki içeriklerin çevirisine ihtiyaç duyuyor. Bu içerikler için ayrılan süre giderek daha da azalıyor ve zaman açısından kısıtlı projelerin çevirisi için uygun çözümler aranıyor. Çözümlerden biri olan makine çevirisi (MT), her geçen gün daha çok sayıda kuruluş tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendiriliyor.

Saylon olarak, tescilli yöntemimizle tamamı hızlıca tamamlanması gereken büyük hacimli metinleri hızlı ve güvenilir bir şekilde çeviriyoruz. İncelenen metinlerden kullanışlı çeviriler ortaya koymak amacıyla makine çevirisi teknolojisinin sağladığı hızlılık ile çevirmenlerimizin deneyimlerini birleştiriyoruz.

Makine çevirisi; doküman incelemesi, yasal keşif ve dâhili yazışmalar gibi dağıtım dışı uygulamalar ile çok hızlı dönüş sürelerinin zorunlu olduğu dağıtım düzeyinde materyallere kadar geniş kapsamda metinlerin çeviri süreçlerini hızlandırmaktadır.

Saylon olarak, yeniden şekillendirilebilir MT yöntemimiz sayesinde, her bir projenin amaçlarına göre süreci şekillendiriyor ve ihtiyaca göre çevirmen sayısını değiştiriyoruz.

Kural Tabanlı ve İstatistiksel Makine Çevirisi
Makine çevirisine yönelik iki temel yaklaşım vardır: bilgisayar yazılımının dil kurallarını biçimlendirmeye çalıştığı kural tabanlı yaklaşım ve daha önce çevrilmiş metinlerin büyük bir bölümünden çeviriyi yapmaya çalıştığı istatistiksel yaklaşım.

İstatistiksel çeviri son yıllarda önemli ölçüde gelişmiştir ve bazı dil kombinasyonları ve metin türleri için edinilen kalite oldukça yüksektir. Profesyonel bir çevirmen kullanılarak her şeyin çevrilmesinin ekonomik olarak makul olmadığı daha büyük hacimli projelerde makine çevirisi faydalı olmaktadır. Fakat makine çevirisi sonrası düzenlemenin kaliteyi artırmak adına profesyonel bir çevirmen tarafından yapılmasını önermekteyiz.
 

Makine Çevirisi Sonrası Düzenleme
Tam bir çeviri yapmanın maliyet olarak uygun olmadığı büyük hacimli metinler için, makine çevirisi kullanılması ve daha sonra bu çevirinin profesyonel bir çevirmen tarafından düzenlenmesi en doğru tercihtir.


Otomatik çeviri, çok sayıda bariz risk taşımakla beraber bu çevirilerde kalite sorunu da mevcuttur. Saylon olarak, makine çevirisini, kesinlikle müşterimizin isteği dışında kullanmıyoruz ancak kullanımın mantıklı olduğu ve kalitenin zarar görmediği durumlarda uyguluyoruz.


Kaliteli sonuç için doğru çeviri aracını kullanmak önemlidir. Makine Çevirisi, bazı dil çiftleriyle diğerlerinden daha iyi sonuçlar verebilir. Ayrıca dilin özellikle teknik olup olmadığını ya da belirli bir biçim ile üslubun gerekli olup olmadığını da dikkate almak gerekir.


Saylon olarak otomatik makine çevirisi çözümlerini saf teknolojiye dayalı stratejinin bir parçası olarak veya çevirmenlerin makine çevirisi sonrası düzenlemeleriyle bağlantılı olarak tek başlarına kullanıyoruz. İncelemek üzere profesyonal çevirmenleri sürece dâhil etmek, çevrilen ürünün son halinin birçok iş talebini karşılayacak kalitede olmasını sağlamaktadır.

Bir MT Sonrası Düzenleme çözümünün size uygun olup olmadığını belirlemek için iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilir ve deneyimli proje yöneticilerimizle görüşme yapabilirsiniz.


Proje yöneticilerimiz taleplerinizi hızlıca değerlendirerek, Makine Çevirisi ve Sonrasındaki Düzenlemenin, çeviri işleriniz için uygun bir yaklaşım olup olmadığını size bildirir. Eğer uygunsa, bu yaklaşım önemli ölçüde maliyet ve zaman tasarrufu sağlayabilir ancak çeviri maliyetlerini azaltmanın başka yolları da vardır.

Makine Çevirisinden Yararlanma

• Hacim ve formattan bağımsız olarak yabancı dildeki metinler hakkında anında bilgi
• Profesyonel makine çevirisi sonrası düzenleme işlemleri: taleplerinize bağlı olarak otomatik çevirinin kalitesini kontrol etme
• Çeviri teslim süresi ve maliyetinin % 30-50 azaltılması


Gereken kaliteye bağlı olarak, makine çevirisi sonrası düzenleme işlemi için gereken zaman değişebilir. Aynı zamanda, tüm MT çıktıları son bir düzenleme gerektirmez. Uygun bir eğitim ve tam özelleştirme ile bazı MT motorları herhangi bir çeviri sonrası düzenleme olmadan işlevsel ve anlaşılır içerikler sunacak kaliteye ulaştırılabilirler. “Ham” MT verileri; müşteri destek bilgi tabanları, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve yasal Elektronik Keşif (eDiscovery) gibi sık sık güncellenen içerikler için uygun olabilir.


Makine Çevirisi Sonrası Kapsamlı Düzenleme Özellikleri
Makine çevirisi sonrası kapsamlı düzenleme, belgenin bir insan tarafından çevrilmiş gibi okunmasını ve makine çevirisi olarak algılanmamasını sağlar. 

Çeviri & Yerelleştirme
• Kalite Anlayışı: Geleneksel bir çevirinin sahip olduğu kaliteye eşdeğer bir yayın kalitesidir.
• Amacı: Doğru ve eksiksiz olmasının yanı sıra aynı zamanda insan çevirisinden ayırt edilemeyen bir mesaj sunmaktır.
• Düzenleme Süreci: Düzenleme doğruluk, tutarlılık ve biçime yöneliktir

Aslında makine çevirisi sonrası kapsamlı düzenleme, geleneksel bir süreçle karşılaştırıldığında daha yüksek bir kalite sağlayabilir, çünkü;
1. İyi eğitilmiş kural tabanlı bir motor, terminolojik açıdan gereken tutarlılığı sağlayacaktır.
2. Makine Çevirisi Editörlerinin, MT tarafından üretilen metni düzeltirken çeviri belleği eşleştirmelerinde olduklarından çok daha dikkatli davrandıkları kanıtlanmıştır.


Makine Çevirisi Sonrası Yüzeysel Düzenleme Özellikleri
Makine çevirisi sonrası yüzeysel düzenleme, yeterince akıcı olmayan anlatıma sahip bilgiyi anlaşılır kılmayı amaçlar.
• Kalite Anlayışı: “Anlaşılabilir” olmak yeterlidir. Bilgilerin, orijinal metinden kontrol etmeye gerek duymadan anlaşılır olması gerekir.
• Amacı: Doğru ve eksiksiz bir mesaj sunulmalıdır.
• Düzenleme Süreci: Metinde üslup hataları ve garip cümleler bulunabilir. Düzeltmeler ancak anlamaya yönelik olarak yapılır. Öznel değişikliklere yer verilmez.