Sözlü Çeviri
Ulaşmayı hedeflediğiniz kitlenin sizden farklı bir dil konuşuyor olması durumunda, profesyonel çeviri hizmeti sizin ve firmanızın bu hedef kitle ile kolayca iletişim kurmanıza imkan sağlar. 

Profesyonel çeviri hizmetleri sayesinde ana dili farklı olan meslektaşlarınızla fikir alışverişlerinde bulunabilir, iletmek istediğiniz önemli mesajları daha doğru bir şekilde aktarabilir ve çalışanlarınıza kolayca eğitim verebilirsiniz.

Saylon, profesyonel çevirmen ekibiyle toplantı, konferans, röportaj ve seminer gibi sözlü çeviriye ihtiyaç duyulabilecek her alanda müşterilerine yüksek kaliteli sözlü çeviri hizmeti sunmaktadır. Geniş bilgi birikimi ve tecrübeye sahip yetenekli çevirmenlerimiz projelere uzmanlık alanlarına göre tayin edilirler. Örneğin hukuk alanındaki bir sözlü çeviri ihtiyacı için gerekli hukuk bilgisine sahip bir çevirmen görevlendirilirken medikal alanda ise medikal çeviri geçmişine sahip bir çevirmen görevlendirilmektedir.

Eşlik Çevirisi
Fısıltı çevirisi olarak da adlandırılan eşlik çevirisi, tüm tarafların tek bir konuşmada yer aldığı durumlarda tercih edilen iki yönlü bir sözlü çeviri yöntemidir. Bu çeviri türü özellikle mahkeme, hastane, karakol ve eğitim kuruluşlarında karşılaşılabilecek durumlarda veya diyalogların oldukça fazla olduğu iş toplantılarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
 
Simultane Çeviri
Eş zamanlı çeviri olarak da adlandırılan simultane çeviri bir konuşmanın eş zamanlı olarak başka bir dile sözlü bir biçimde aktarılmasıdır.

Simultane çeviride esas olan, konuşmayı yapıldığı esnada dinleyiciye çeviri aracılığıyla aktarmaktır. Çevirmen konuşma esnasında bir çeviri kabininde olur ve kulaklığıyla konuşmayı dinleyerek anında çeviri yapar. Dinleyiciler ise özel bir kulaklık yardımıyla kendi dillerine çevrilen konuşmayı dinlerler. 

Simultane çeviride genel kural olarak, bir çevirmen tek başına en fazla 1 saat çalışabilmektedir. 1 saati aşan toplantılarda her dil için en az iki çevirmenden oluşan bir ekip görevlendirilmeli ve çevirmenler yaklaşık 20-30 dakikada bir yer değiştirerek sırayla çalışmalıdır.

Simultane Çevirinin Kullanım Alanları
• Konferans, sempozyum ve seminerler gibi etkinlikler
• Uluslararası hedef kitleye sahip kongreler
 
Ardıl Çeviri
Ardıl çeviri, genellikle simültane çeviri ekipmanlarının kullanılmasının mümkün ya da uygun olmadığı durumlarda başvurulan çeviri türüdür. Ardıl çeviride esnasında konuşmacı, birkaç cümle veya dakika boyunca konuşur ve bu esnada çevirmen konuşulanları not alır. Konuşmacı ara verdiğinde ise notlarından hareketle konuşmaları başka bir dile sözlü bir şekilde aktarır.